Tel:0411一84423653
           Mobile:138 9863 0322 大连 
                       
139 1110 3135 北京

    左岸酒业”法国办事处于2010年设立在巴黎专业采购团队常驻欧洲多重筛选、专业品鉴全国总代理40余款波尔多干红、干白、甜红、甜白、香槟起泡酒及干邑白兰地,原瓶原装进口高品质产区葡萄酒,每款每批都可提供相关进口凭证;
同时,我公司兼营左岸右岸一级、二级、三级等梅多克、苏琅、格拉芙、巴萨克等列级名庄、中级名庄红酒共计60余款。。。。。

脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2016 大连左岸酒业有限公司